Vikartjeneste

ønsker du en større grad av fleksibilitet og lavere faste kostnader ? Eller har dere kun behov for å erstatte en stilling i en kortere periode ? Vi kan tilby deg ulike muligheter ved vår vikartjeneste. Vi kan ta hele arbeidsgiveransvaret og dermed arbeidet med rekruttering, personalansvar, lønn og sosiale kostnader. Du tar kun ansvaret for å sette medarbeideren inn i de spesifikke arbeidsoppgavene. Det går også an å ansette vikaren å et tidsavgrenset oppdrag og, om det er ønskelig, selv ta arbeidsgiveransvaret i perioden. Vi står da kun for formidling og kvalitetssikring av medarbeideren. Hvordan du vil organisere dette er opp til deg selv!

Ta kontakt så kommer vi raskt tilbake med kandidater til deg! For mellomledere og lederstillinger på vikarbasis, se under Interimledelse