Vi har løsningene for hotell- og reisebransjens bemanningsbehov!

Møte på kontoret (sort-hvitt)[1]Dextra er hotell- og reisebransjens eget rekrutterings- og bemanningsbyrå. Omfattende bransjekunnskap, utstrakt kontaktnett og lang erfaring med ansettelse og ledelse gjør oss til spesialister på bemannings- og rekrutteringstjenester for reiselivsnæringen. Vi har skreddersydde personaleløsninger unikt tilpasset den enkelte hotell- eller reisevirksomhets eget behov.
Takket være vårt nettverk i Norge og Norden vet vi å finne spesialistene reiselivet trenger; unge talenter, de mest erfarne og de aller dyktigste spesialistene. Videre er vi i ferd med å bygge opp den største og mest relevante databasen med jobbsøkere innenfor hotell og reiseliv. På denne måten kan vi raskt kan hjelpe deg også når du har akutt og uforutsett behov for arbeidskraft.

For reiselivsbedrifter med store sesongmessige svingninger er det helt avgjørende til enhver tid å ha rett bemanning som tar høyde for både kunder og kostnader. Som bransjefolk har vi egen erfaring med disse utfordringene og vet hvor krevende det kan være. Slik blir vår kunnskap til din trygghet.

Dextra bistår deg helt eller delvis med bemanningsprosessen slik at du selv kan beholde fullt fokus på kjernevirksomheten. Vårt mål er at du kontinuerlig har riktig bemanning – både når det skal økes ved høysesong og tilsvarende reduseres ved lavsesong!