Rådgivning og konsultentjenester

ORGANISASJONSDESIGN
• Etablering av organisasjonsplaner og arbeidsprosesser
• Stillingsstrukturer
• Stillings- og jobbbeskrivelser
• Organisasjonsutvikling


KOMPETANSE OG BEMANNINGSPLANLEGGING
• Kompetanseanalyser
• Definering av kompetansebehov
• Planleggingsmetoder
• Kompetansetiltak


MOTIVASJON OG BELØNNING
• Resultatorientert ledelse
• Lønnsystemer
• Belønningssystemer
• Utviklings- og opplæringsprogrammer