Om Dextra

Dextra bemanning og rekruttering - for hotell og reiselivsbransjen
Vi som jobber i Dextra har lang erfaring i fra både reiselivet og rekrutteringsbransjen.Vi har innehatt topplederposisjoner i flere reiselivsselskaper og kjenner bransjens utfordringer og muligheter
bedre enn de aller fleste. Våre nettverk er store, i bransjen spesielt og næringslivet generelt.

Vi er opptatt av å kunne levere et komplett tilbud av rekrutterings- og bemanningstjenester, alt i fra excecutive search og rekruttering av ledere og fagpersoner, samt formidling av interimledere og vikarer til kortsiktige tidsavgrensede engasjementer. Alle viktige ressurser i servicebedrifter som må levere den rette servicen hver eneste dag – hele året.
Vårt mål er å bidra til at våre samarbeidspartnere har den rette bemanningen hele tiden! Både i høysesongsperioder med stor belastning, men også i lavsesong når kapasitetsbehovet er mindre!

Vår kombinasjonen av bransjekunnskap, et stort nettverk og lang erfaring i rekrutteringsprosesser vil gi deg som kunde trygghet for at vi kjenner og forstår dine utfordringer. Vi finner raskt de rette kandidatene og vår erfaring og testmetoder gjør at vi eliminerer det meste av usikkerheten når kandidaten skal velges.