Interimsledelse

Interimsledelse er et moderne lederverktøy for å håndtere akutte brister på lederresursser. Slike situasjoner kan oppstå ved plutselige oppsigelser, sykdom, permisjoner eller ved gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter der det kreves helt ekstraordinære resursser og/eller kompetanse.

Interimsledelse kan i slike situasjoner være gode løsninger som sikrer fremdrift og fokus, samt at momentumet opprettholdes i en spesiell situasjon for bedriften.

Dextra Interimsledelse kan tilby operative ledere med solid bransjeerfaring, som gjør at de raskt kan tre inn i rollen og "produsere" fra første dag. Interimlederen blir så lenge oppdragsgiveren ønsker og oppdraget varer.

Våre interimledere kan ved behov (hvis ønskelig for oppdragsgiver) kunne benytte seg av Dextra sine øvrige systemer, kompetanse og resursser i løpet av oppdraget. Samtlige av Dextras interimledere har selvfølgelig gjennomgått grundige tester og referansejekket før de går ut i oppdrag for oss.