Executive Search

Executive Search er spesielt godt egnet når man søker etter personer med en spesiell kompetanseprofil i et oversiktlig marked der det er lettere å identifisere mulige kandidater.

Gjennom aktivt søk og nettverksarbeid etablerer vi kontakt og interesse fra personer som i utgangspunktet ikke er jobbsøker, eller som ikke vil eksponere seg i en jobbsøkerprosess. Oppdraget skjer gjerne i tett samarbeid med oppdragsgiver og selvfølgelig med 100% konfidensialitet.

Dextra har et meget godt nettverk av ledere og spesialister i reiselivs- og hotellbransjen spesielt og i næringslivet generelt. Vi stiller selvfølgelig samme høye krav til presisjon og kvalitet i denne prosessen som i alle våre utvelgelses- og bemanningsoppdrag.